معتبرترین مرکز دورهای تخصصی آنلاین
PlayPause
Slider

دوره های ایمنی و بهداشت شامل پروتکل های ایمنی و رعایت موارد بهداشتی طبق استاندارد های بین المللی برای تمامی مراکز و سازمان ها می باشد.

 

 

 

 

 

دوره های صنایع غذایی شامل مدیریت استانداردهای بهداشتی و کنترل فرآیند تولید و توزیع مواد غذایی طبق استانداردهای روز دنیا می باشد.

 

 

 

 

 

دوره های مدیریت و کنترل فرآیند واحد های صنعتی مناسب مدیران و مسئولین بخش های داخلی کارخانجات و سازمان های تولیدی می باشد.

 

 

 

 

دوره های مدیریت کیفیت و ISO از موارد مهم در بخش کنترل فرآیند یک سازمان همچون مدیریت دانش، فرآیند تولید و فروش به حساب می آید. این دوره ها مبتنی بر استاندارد های ISO بوده و دارای گواهینامه ی معتبر می باشد.