نمایش 1-2 از 2 نتیجه

Notice: Undefined index: width in /home/tbfcoir/public_html/wp-content/themes/eduma/inc/learnpress-v3-functions.php on line 526

Notice: Undefined index: height in /home/tbfcoir/public_html/wp-content/themes/eduma/inc/learnpress-v3-functions.php on line 531

چالشهاي استفاده از محصولات تراريخته در کارخانجات صنايع غذايي

0
student
﷼1,980,000

اهداف دستگاري ژنتيکي، روشهاي دستکاري ژنتيکي، ارتباط اهداف دستگاري ژنتيکي، روشهاي دستکاري ژنتيکي، ارتباط محصولات دستکاري ژنتيکي، شده با غذا، روشهاي تشخيص محصولات دستکاري…

﷼1,980,000

Notice: Undefined index: width in /home/tbfcoir/public_html/wp-content/themes/eduma/inc/learnpress-v3-functions.php on line 526

Notice: Undefined index: height in /home/tbfcoir/public_html/wp-content/themes/eduma/inc/learnpress-v3-functions.php on line 531

راهنماي استاندارد حلال و نحوه دريافت نشان حلال

0
student
رایگان

پیشهدف دوره : آشنايي مديران شرکتها و کنترل کيفيت و مسئولين فني با مفاهيم  و الزامات  استاندارد حلال و مراحل صدور گواهينامه حلال اهمیت…

رایگان