نمایش فقط یک نتیجه

Notice: Undefined index: width in /home/tbfcoir/public_html/wp-content/themes/eduma/inc/learnpress-v3-functions.php on line 526

Notice: Undefined index: height in /home/tbfcoir/public_html/wp-content/themes/eduma/inc/learnpress-v3-functions.php on line 531

سيستم مديريت کيفيت آموزش مبتني بر ويرايش جديد استاندارد :2019 ISO 10015

0
student
﷼3,300,000 ﷼1,980,000

مرکز آموزش بهساز فرايند طبرستان  با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران نسبت به برگزاری دوره زیر اقدام می نماید. استاندارد ISO…

﷼3,300,000 ﷼1,980,000