جمعه, 16 خرداد 1399

استاندارد ISO 13485

  استاندارد ISO 13485
اين استاندارد بين المللي به تشريح سيستم مديريت کيفيت در سازمان هايي که طراحي ، توسعه ، نصب ، توليد و ارائه  خدمات  ابزارهاي پزشکي ، و يا طراحي ، توسعه و ارائه خدمات مرتبط را بر عهده دارند مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png