سه شنبه, 17 تیر 1399

استاندارد ISO 15189

استاندارد ISO 15189

تدوين شده تا آزمايشگاههاي پزشکي با پياده سازي و استقرار آن نشان دهند که يک سيستم کيفيت را مستقر کرده اند ، طلاحيت فني داشته و قابليت ارائه نتايج معتبر فني را دارا مي باشند.اين استاندارد بين المللي مي تواند توسط آزمايشگاههاي پزشکي به منظور توسعه سيستم مديريت کيفيت و ارزيابي شايستگي آنها مورد استفاده قرار گيرد.

templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png