سه شنبه, 17 تیر 1399

ثبت نام در دوره آموزشی

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

تلفن(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر

تحصیلات
ورودی نامعتبر

انتخاب دوره(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

شماره ملی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

شماره فیش یا شناسه پرداخت
ورودی نامعتبر

شرکت کنندگان می توانند هزینه دوره را به شماره حساب ؟؟؟ و یا شماره کار ؟؟؟ نزد بانک ؟؟؟ به نام ؟؟؟ واریز نمایند.

  

templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png